top_image
sweden eng lv

Elina Erlman — serviceinriktad leverantör av högkvalitativa språktjänster

Har du viktiga dokument som ska översättas? Behöver du anlita tolk vid affärsresa? Här finns lösningen!

Språktjänster till näringslivet och offentliga sektorn.

Översättningar från svenska, engelska, ryska till lettiska och från lettiska till svenska.

Tolkningar mellan svenska, lettiska och ryska.

Grundligt utfört arbete där tystnadsplikt är en självklar del.

Av Kammarkollegiet auktoriserad translator gällande översättningar från svenska till lettiska. Auktorisationen innebär att översättaren genomgått Kammarkollegiets prov och han/hon har rätt att använda officiell stämpel för bestyrkande av översättningar i den språkkombination översättaren har auktoriserats. Myndigheter i både Lettland och Sverige erkänner översättningar från svenska till lettiska, som jag har utfört.

Certifierad översättare vid Lettlands ambassad i Sverige. Detta för dig som kund innebär bland annat att myndigheter i Lettland godkänner de översättningar av dina svenska originalhandlingar som jag har utfört.

Medlem i Föreningen Auktoriserade Translatorer.

Medlem i Sveriges Facköversättarförening.