top_image
sweden eng lv

Kvalitetssäkring och metod


Översättningarna genomförs på följande sätt:

— Texten genomläses, varvid mer komplicerade ord understryks.

— En «råöversättning» av texten genomförs. Det kan särskilt framhållas att översättningen alltid sker i en kopia av originaltexten och att all formatering alltså kan bibehållas samtidigt som det blir enklare att kontrollera att varje mening motsvaras av en mening i den färdiga översättningen.

— Om mer än en översättning är möjlig, sker en jämförelse med dokument på Internet, varvid den översättning som är mest frekvent förekommande inom ämnesområdet används om det inte framgår att en annan översättning skall användas.

— Slutligen kontrolleras stavning, grammatik och interpunktion i ett ordbehandlingsprogram. Jag brukar lämna en offert som oftast baserar sig på antalet ord i källtexten. När arbetet inte kan faktureras i ord debiterar jag enligt en bestämd timtaxa.

Jag respekterar alltid den överenskomna leveranstiden.

Leveranssättet bestäms av kunden: E-post, USB, post.

Några verktyg som jag använder i mitt arbete:

— Trados, MS Office, Adobe Acrobat
— scanner, skrivare, laptop (inkl. virusskydd)
— termdatabaser, t.ex., Nationalencyklopedin