top_image
sweden eng lv

Min filosofi

Som professionell på området respekterar jag mina klienters intresse av konfidentialitet och säkerheten i det arbete som anförtrotts mig.

Jag säkerställer kvalitetsöversättningar genom att omsorgsfullt utreda terminologi samt genom att kommunicera med klienten och välkomna återkopplingar från denne. Jag åtar mig ansvar för alla mina översättningar och all tolkning, varvid jag först gör mig förtrogen med uppgiften och dess detaljer; kvalitet och respekt för tidsfrister har allra högsta prioritet. Jag strävar också efter att assistera och stödja kunden i största möjliga utsträckning, exempelvis genom att se frågorna genom andras ögon.

För att bibehålla och förbättra min översättnings- och tolkningsskicklighet följer jag den senaste utvecklingen inom översättnings- och tolkningsområdena.