top_image
sweden eng lv

Updrag och språk

Jag har vana vid att utföra följande uppdrag inom juridik, ekonomi, teknik, data, politik, samhälle och sjukvård:översättning

från svenska, engelska och ryska till lettiska: (mitt modersmål) och från lettiska till svenska.

Extra tjänster:

— språkanpassning
— språkgranskning
— korrekturläsning
— konvertering av filer
— transkribering
— layout