top_image
sweden eng lv

Mana filozofija


Manas profesionālās darbības filozofijas 4 pīlāri

  1. Konfidencialitāte.
  2. Es esmu profesionāle savā darbības jomā un tāpēc augstu vērtēju konfidencialitāti, kas ir saistīta ar maniem klientiem, tulkošanai sniegto informāciju, kā arī rūpējoties par man uzticētā darba drošību.

  3. Kvalitāte
  4. Uzskatu, ka, lai nodrošinātu augstas kvalitātes tulkojumu, nepietiek tikai ar valodas zināšanām, ir rūpīgi jāpēta attiecīgās nozares terminoloģija, darba gaitā, rodoties nepieciešamībai, ir jāsazinās ar klientu un, lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu nepārtrauktu kvalitātes uzlabošanu, ir jāanalizē klienta sniegtās atsauksmes par paveikto darbu. Jaunākās tendences tulkošanas un tulkošanas apmācības jomā sekmē tulka rakstveida un mutvārdu prasmju uzturēšanu un uzlabošanu.

  5. Izpildes termiņi
  6. Manuprāt tulka darba prioritāte ir darba izpildes termiņa ievērošana un tulkojuma maksimāli augstā kvalitāte, tāpēc pirms pasūtījuma apstiprināšanas vispirms izvērtēju katru pasūtīto darbu un tā izpildes termiņu.

  7. Atbildība un izpratne
  8. Es uzņemos pilnu atbildību par visiem saviem rakstiski vai mutiski veiktajiem tulkojumiem. Es cenšos pēc iespējas izprast un atbalstīt savus klientus, to vēlmes, lai kopīgi rastu konkrētā gadījumā piemērotu risinājumu.