top_image
sweden eng lv

Kvalitātes nodrošinājums un izmantotās metodes


Tulkojumi tiek veikti šādi:

Teksts tiek izlasīts, un sarežģītākie vārdi tiek izcelti.

Tiek veikts tulkojuma melnraksts. Tiek izceltas teksta sarežģītākās vietas. Tulkojums vienmēr tiek veikts dokumenta kopijas datnē, nevis oriģinālajā dokumentā. Tā tiek saglabāts dokumenta formatējums un vienmēr ir iespēja salīdzināt tulkojumu ar avota tekstu, lai pārliecinātos, ka tulkojumā kāds teikums nav nejauši izlaists.

Ja attiecīgajam vārdam un/vai frāzei ir iespējami vairāki tulkojumi, tiek izvēlēts tas, kas visbiežāk tiek lietots attiecīgās nozares tekstos, izņemot gadījumus, kad neviens no šiem variantiem nav pieņemams.

Tulkošanas procesā izmantoju jaunākās specilizētās programmatūras un specializētās vārdnīcas, kā arī nepieciešamības gadījumā piesaistu ārējos korektorus. Šajā gadījumā tulkojumā ietvertie personas dati, kā arī personas adrese, ja tāda tur būtu, konkrēta komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs ārējam korektoram netiek nodots.

Ja konkrētā pasūtījuma izpildei ir nepieciešamas rakstveida atsauksmes, tās pēc pieprasījuma noformēšanas varēsiet saņemt.Pakalpojumu izmaksas

Klientam parasti tiek piedāvāta cena, kuras pamatā ir oriģinālteksta vārdu skaits. Cena var mainīties atkarībā no valodu kombinācijas, teksta sarežģītības pakāpes un tulkojuma nodošanas termiņa (standarta, ātrs, steidzams).

Par citiem pakalpojumiem, piemēram, mutisko tulkošanu vai par korektūru, cena tiek aprēķināta pēc stundu skaita. Galīgajai summai tiks pieskaitīti arī citi izdevumi, piemēram, transporta izdevumi, ja tādi būs.

Es vienmēr ievēroju tulkošanas darba nodošanas termiņu.

Darba nodošanas veidu nosaka klients: E-pasts, USB, pasts.Daži no manā darbā izmantotajiem darba rīkiem:

— Trados, MS Office, Adobe Acrobat
— skeneris, printeris, personālais dators (iesk. pretvīrusu programmu)
— terminoloģijas datu bāzes, piem., Nationalencyklopedin