top_image
sweden eng lv

Lietas


Lietas, kuru atrisināšanā esmu ņēmusi dalību

Savā ilgadīgajā tulka darba pieredzē esmu līdzdarbojusies dažādu manu klientu problēmu risināšanā. Man ir patiess prieks, ka pateicoties manai aktīvajai dalībai, lietas atrisinājums ātrāk vai vēlāk ir bijis klientam labvēlīgs. Dažas no šīm lietām ir izsaukušas plašu sabiedrisko rezonansi.

1. Kompensācijas piedzīšana no Zviedrijas pilsoņa par Baltezerā notriektajām Latvijas policistēm.

1997.gada jūlijā Latviju pārsteidza traģiska vēsts, ka uz Rīgas Ainažu šosejas Zviedrijas pilsonis Bo Anderss Frederiks Johansons, vadot automašīnu notrieca divas Latvijas policistes. Šī negadījuma dēļ abas sievietes gāja bojā.

Pēc desmit gadiem, 2007.gada vidū, mani, izmantojot Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas kanālus, atrada bojā gājušo sieviešu piederīgo advokāts Rinalds Bušs un lūdza palīdzēt atrisināt jautājumu ar kompensācijas piedziņu.

Šo lietu uzņēmos un darbu uzsāku, pētot lietā jau esošos dokumentus un precizējot klienta vēlmes. Klients vēlējās piedzīt kompensāciju, ko līdz šim dažādu iemeslu dēļ, nav varēts izdarīt.

Biju lietas kursā, ka šajā lietā kāda Zviedrijas tiesa ir pieņēmusi konkrētu lēmumu, tāpēc devos uz tiesas arhīvu, lai noskaidrotu lietas patiesos apstākļus.

Kompetentā tiesas instance bija atzinusi, ka vienam bojāgājušās sievietes bērnam ir tiesības saņemt uzturlīdzekļus no traģisko avāriju izraisījušā zviedra. Šo tiesas lēmumu Bo Johansons nebija pārsūdzējis un tāpēc es sastādīju nepieciešamos dokumentus un iesniedzu tos atbilstošajā valsts iestādē.

Lietas gaitā es noskaidroju Johansona dzīves vietas adresi, finansiālo un ģimenes stāvokli. Ziņa, ka uz to brīdi vainīgās personas mantiskais stāvoklis nebija spožs, mani nepārsteidza, jo, acīmredzot, Johansons bija sagatavojies tam, ka kādreiz no viņa kāds mēģinās piedzīt naudu.

Neskatoties uz to, 2008.gada maijā, pusgada laikā kopš ar šo lietu nodarbojos, mērķis tika sasniegts un kompensācija no Johansona tika piedzīta.

Iepazīstoties ar lietas materiāliem uzzināju, ka Zviedrijas tiesas pirmās instances tiesas protokolā ir noradīts oficiālais iemesls, proti tas, ka aizdomās turamajam apsūdzība netika uzrādīta piecu gadu laikā kopš notikuma, un tāpēc tika pieņemts lēmums atteikt izdot Zviedrijas pilsoni tiesāšanai Latvijā. Šajā pašā protokolā tika norādīts, ka Zviedrijā šāda rīcība ir krimināli sodāma un Johansons Zviedrijas tiesā tiktu attiecīgi sodīts ar cietumsodu.

Šajā lietā es esmu gandarīta, ka mērķis saņemt kompensāciju tomēr tika sasniegts. Pievienoju saiti presē par šo gadījumu. Dažādu iemeslu dēļ, mans vārds tur gan nav minēts: saite

2. Kompensācijas piedzīšana no potenciālā darba devēja – Zviedrijas valsts iestādes.

2007.gadā nolēmu kandidēt uz vakanto amatu kādā no Stokholmas prokuratūras iestādēm. Liels bija mans izbrīns par to, ka saņēmu atteikumu, kas tika pamatots ar to, ka esmu Latvijas Republikas pilsone.

Arī šajā gadījumā rīkojos pēc tādiem pašiem principiem, ja man būtu uzticēts palīdzēt risināt mana klienta lietu – vēlreiz rūpīgi iepazinos ar nosacījumiem ieņemt konkrētu amatu un tiesību aktiem, kas tos regulē.

Izrādījās, ka ierobežojumu attiecībā uz pilsonību, īpaši ņemot vērā to, ka Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, konkrētā gadījumā nav, un man atlika tikai atrast kompetento iestādi un rīkoties.

Kompetentā iestāde atzina, ka prokuratūra, pieņemot lēmumu atteikt man darbu, bija rīkojusies diskriminējoši.

Ņemot vērā to, ka arī Zviedrijā lēmumu pārsūdzēšana aizņem zināmu laiku, manis izvēlētā vakance lēmuma pieņemšanas brīdī bija jau aizņemta un es saņēmu pietiekamu kompensāciju, ar kuru bija gandarīta.

Pievienoju saiti presē par šo gadījumu: saite